Prevádzkovateľ:

Ubytkozaskveleceny.sk je inzertný portál ubytovania, ktorý je prevádzkovaný fyzickou osobou: Pavol Zbončák, IČO: 44863136, Adresa: Podzávoz 2499, 02201 Čadca, Číslo živnostenského registra: 520-21831

Bankové spojenie: Banka: Tatra banka - Účet: 2934477063/1100

Portál umožňuje zverejňovať ponuky ubytovania súkromných osôb ale aj podnikateľských subjektov.

Povinnosti ubytovateľa:

Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkom ubytovanie presne v súlade so všetkými informáciami o ubytovaní, ktoré si ubytovateľ uvedie do svojej prezentácie ubytovacieho zariadenia. Ubytovateľ je povinný udržiavať informácie o prezentovanom objekte aktuálne. Slúži mu na to svoj používateľský profil ktorí si vytvorí pri pridávaní ubytovania na portál. Ubytovateľ sa zaväzuje komunikovať so zákazníkmi slušne nezavádzať, dodržiavať morálne a etické pravidlá.

Ukončenie spolupráce zo strany ubytovateľa:

Ubytovateľ môže spoluprácu s portálom ukončiť na konci predplateného obdobia. Obdobie si ubytovateľ vyberá na začiatku propagácie na základe balíka. Ubytovateľ môže ukončiť spoluprácu aj skôr ako mu vyprší platnosť balíka ale v takom prípade ubytovateľovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody.

Ukončenie spolupráce zo strany portálu:

Portál ubytovania môže spoluprácu s ubytovateľom skončiť okamžite ak ubytovateľ nebude dodržiavať to čo je napísane pod odsekom Povinnosti ubytovateľa. 

Ukončenie služieb portálu:

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby a aktualizácie prerušiť poskytovanie služieb tohto portálu alebo materiálov uvedených na tomto portáli. Prevádzkovateľ nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. V prípade údržby alebo aktualizácie portálu sa ubytovateľom nebudú s balíkov odrátavať dní ktoré portál stál.

Web stránky ubytovateľov: 

Ubytovatelia si môžu do svojich propagácii uvádzať aj svoje webové stránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorí si ubytovatelia vložia na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dohodu medzi zákazníkom a ubytovateľom. 


Cena propagácie ubytovania podľa balíkov:


Balík Štandard: 100 € - Doba propagácie 365 Dní.  Ubytovacie zariadenie sa bude zobrazovať na portáloch: www.ubytkozaskveleceny.sk , www.ubytkozaskveleceny.cz , www.coolinzercia.sk , www.coolinzerce.cz 


Balík Premium: 200 € - Doba propagácie NEOBMEDZENA. Ubytovacie zariadenie sa bude zobrazovať na portáloch: www.ubytkozaskveleceny.sk  , www.ubytkozaskveleceny.cz , www.coolinzercia.sk , www.coolinzerce.cz každých 365 dní sa ubytovateľom, ktorý budú využívať Balík Premium prezentácia predlží o ďalšie obdobie 365 dní. Prezentácia sa bude predlžovať zdarma a bude sa predlžovať dovtedy pokiaľ portály: Ubytkozaskveleceny.sk , Ubytkozaskveleceny.cz , Coolinzercia.sk , Coolinzerce.cz neukončia svoju pôsobnosť.

Podrobné informácie, čo ktorý balík obsahuje sa dozviete sem: Balíky pre ubytovateľov

Každému ubytovateľovi, ktorý si pridá k nám svoje ubytovanie garantujeme, že naše ceny sa nebudú zvyšovať.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.