Prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno: Pavol Zbončák

Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca

IČO:  448 63 136

DIČ:   1078215116

IČ DPH: neplátci DPH

Spoločnosť zapísaná: v ŽR: Číslo živnostenského registra: 520-21831

Bankové spojenie: SK 1811000000002934477063 ( Tatra banka)Portál umožňuje zverejňovať ponuky ubytovania súkromných osôb ale aj podnikateľských subjektov.


Povinnosti ubytovateľa:


Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkom ubytovanie presne v súlade so všetkými informáciami o ubytovaní, ktoré si ubytovateľ uvedie do svojej prezentácie ubytovacieho zariadenia. Ubytovateľ je povinný udržiavať informácie o prezentovanom objekte aktuálne. Slúži mu na to svoj používateľský profil ktorí si vytvorí pri pridávaní ubytovania na portál. Ubytovateľ sa zaväzuje komunikovať so zákazníkmi slušne nezavádzať, dodržiavať morálne a etické pravidlá.

Ukončenie spolupráce zo strany ubytovateľa:

Ubytovateľ môže spoluprácu s portálom ukončiť na konci predplateného obdobia. Obdobie si ubytovateľ vyberá na začiatku propagácie na základe balíka. Ubytovateľ môže ukončiť spoluprácu aj skôr ako mu vyprší platnosť balíka ale v takom prípade ubytovateľovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody.

Ukončenie spolupráce zo strany portálu:

Portál ubytovania môže spoluprácu s ubytovateľom skončiť okamžite ak ubytovateľ nebude dodržiavať to čo je napísane pod odsekom Povinnosti ubytovateľa. 

Ukončenie služieb portálu:

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby a aktualizácie prerušiť poskytovanie služieb tohto portálu alebo materiálov uvedených na tomto portáli. Prevádzkovateľ nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. V prípade údržby alebo aktualizácie portálu sa ubytovateľom nebudú s balíkov odrátavať dní ktoré portál stál.

Web stránky ubytovateľov: 

Ubytovatelia si môžu do svojich propagácii uvádzať aj svoje webové stránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorí si ubytovatelia vložia na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dohodu medzi zákazníkom a ubytovateľom. 


Cena propagácie ubytovania podľa balíkov:


1. Balík Štandard: 50 € - Doba propagácie 365 dní 

2. Balík TOP 730: 100 € -Doba propagácie 730 dní


Podrobné informácie, čo ktorý balík obsahuje sa dozviete sem: Balíky pre ubytovateľovTieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.